viernes, 20 de enero de 2012

ESTIMADES FAMILIES


Els professors i professores del CElP Vilamar després d'analitzar el Decret Llei 112012 de 5 de Gener, on es recull la nova directiva de gestió del govem valencia, acorda subscriure totes les mesures de protesta proposades pels sindicats, així com les acordades en les reunions de tots els centres del municipi de Sagunt.
Convida al Consell Escolar del centre i als pares i mares de I'alumnat a sumar-se a dita protesta .

La COMUNITAT EDUCATIVA del CElP Vilamar denuncia que :

·         Enguany la Conselleria dlEducació :
o    Deu I'import de les beques de menjador des de I'abril del curs passat, la qual cosa posa en risc la continuitat del servei.
o    No ha pagat les beques de llibres dels alumnes que van cursar 6é de primaria I1any passat, ni el bono llibre a les Ilibreries. A més el bono llibre desapareix al proxim curs
o    No paga als centres la dotació per a despeses de funcionament, la qual cosa ens porta a una situació de colapse. Ja no tenim efectiu per afrontar cap pagament.
o    No es va a substituir als mestres amb baixa medica, o les jubilacions etc ... Les conseqüencies seran classes sense tutor per periodes indefinits, o absencia d'especialistes, materies per impartir .... El que fara que serveis com els desdoblaments de biblioteca, els suports, els reforces, les activitats extraescolars i complementaries no es puguen dur a terme.
o    Ha modificat sense negociació les condicions laborals del professorat, no sols amb un important retal1 salarial, sinó deixant en situació de precarietat al professorat interí
o    Ha congelat les oposicions. Conseqüencia : les futures jubilacions o trasllats de mestres del centre poden no ser cobertes per personal definitiu. La plantilla no sera estable, la qual cosa impedira la continuitat del Projecte Educatiu del Centre.

Enfront d'aquesta situació de degradació de I'ensenyament, la comunitat educativa del CElP VILAMAR ha acordat sumar-se a les accions convocades per la majoria de les organitzacions sindicals i socials:

·         Eliminem temporalment totes les activitats extraescolars i complementaries.
·         No participarem en cap proposta de formació del professorat.
·         Realitzarem una protesta de 5 minuts el dijous 26 a les 12h a la porta de I'escola.
·         Acudirem a la mobilització del dissabte 21 de Gener a Valencia.

DEMANEM LA TEUA PARTICIPACIÓ
PER UNA ESCOLA PÚBLICA I DE QUALITAT!
NO A LES RETALLADES ALS SERVEIS PÚBLICS
DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS EN EL CONSELL

No hay comentarios: