viernes, 27 de enero de 2012

TAMBIÉN ESTUVIMOS ALLÍ

21 DE ENERO. MANIFESTACIÓN POR LA ESCUELA PÚBLICA


EL MOMENTO DE LUCHAR POR LA EDUCACIÓN
 DE NUESTROS HIJOS E HIJAS ES AHORAviernes, 20 de enero de 2012

MANIFESTACIÓN 21 DE ENERO

El sábado 21 de enero hay convocada una manifestación a favor de la ESCUELA PÚBLICA.

SE TRATA DE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS E HIJAS

Desde el Ampa CEIP Vilamar hacemos un llamamiento a todos los padres y madres para que vengáis a la manifestación. CCOO va a contratar autobuses para ir a Valencia. Solo tenéis que llamar al teléfono 96 267 47 21.

21 de enero
Valencia -Plaza San Agustín
18 horas

OS ESPERAMOS

ESTIMADES FAMILIES


Els professors i professores del CElP Vilamar després d'analitzar el Decret Llei 112012 de 5 de Gener, on es recull la nova directiva de gestió del govem valencia, acorda subscriure totes les mesures de protesta proposades pels sindicats, així com les acordades en les reunions de tots els centres del municipi de Sagunt.
Convida al Consell Escolar del centre i als pares i mares de I'alumnat a sumar-se a dita protesta .

La COMUNITAT EDUCATIVA del CElP Vilamar denuncia que :

·         Enguany la Conselleria dlEducació :
o    Deu I'import de les beques de menjador des de I'abril del curs passat, la qual cosa posa en risc la continuitat del servei.
o    No ha pagat les beques de llibres dels alumnes que van cursar 6é de primaria I1any passat, ni el bono llibre a les Ilibreries. A més el bono llibre desapareix al proxim curs
o    No paga als centres la dotació per a despeses de funcionament, la qual cosa ens porta a una situació de colapse. Ja no tenim efectiu per afrontar cap pagament.
o    No es va a substituir als mestres amb baixa medica, o les jubilacions etc ... Les conseqüencies seran classes sense tutor per periodes indefinits, o absencia d'especialistes, materies per impartir .... El que fara que serveis com els desdoblaments de biblioteca, els suports, els reforces, les activitats extraescolars i complementaries no es puguen dur a terme.
o    Ha modificat sense negociació les condicions laborals del professorat, no sols amb un important retal1 salarial, sinó deixant en situació de precarietat al professorat interí
o    Ha congelat les oposicions. Conseqüencia : les futures jubilacions o trasllats de mestres del centre poden no ser cobertes per personal definitiu. La plantilla no sera estable, la qual cosa impedira la continuitat del Projecte Educatiu del Centre.

Enfront d'aquesta situació de degradació de I'ensenyament, la comunitat educativa del CElP VILAMAR ha acordat sumar-se a les accions convocades per la majoria de les organitzacions sindicals i socials:

·         Eliminem temporalment totes les activitats extraescolars i complementaries.
·         No participarem en cap proposta de formació del professorat.
·         Realitzarem una protesta de 5 minuts el dijous 26 a les 12h a la porta de I'escola.
·         Acudirem a la mobilització del dissabte 21 de Gener a Valencia.

DEMANEM LA TEUA PARTICIPACIÓ
PER UNA ESCOLA PÚBLICA I DE QUALITAT!
NO A LES RETALLADES ALS SERVEIS PÚBLICS
DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS EN EL CONSELL

martes, 17 de enero de 2012

MANIFESTACION 21 ENERO

cartell21Gmanifestacio.jpg

NO A LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PUBLICOS. DEPURACION DE RESPONSABILIDADES EN EL CONSELL.


LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP VILAMAR DE PUERTO DE SAGUNTO denuncia que:
En nuestra escuela el presupuesto aprobado para el año 2011 ascendía a 17.838,68€ para gastos de funcionamiento del centro, de los cuales hemos recibido 5.946,23€ por lo tanto LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN NOS DEBE 11892,45€.


Ya no podemos asumir nuestros gastos, no tenemos dinero para folios, tizas, toner, mantenimiento de las aulas de informática...


A esta situacion tenemos que añadir LAS BECAS DEL COMEDOR que la conselleria nos debe desde el último trimestre de 2011.

El viernes 13 de enero, el jueves 19 y el jueves 26 concentracion a las 12h, durante 5 minutos, a la puerta de la escuela.