viernes, 16 de octubre de 2009

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA, 19 D'OCTUBRE DE 2009

Estimats/des pares i mares d'alumnes del centre:

Per la present os convoquem a la Assemblea General Ordinaria de la nostra Ampa, el dilluns 19 d'octubre, al menjador del centre, a les 17;00 en primera convocatòria, i 17;30 en segon, en el següent ordre del dia:

- Memòria de activitats curs 2008-2009.
- Presupost anual curs 2008-2009.
- Proyecte curs 2009-2010.
- Aprovació cota AMPA.
- Eleccions al consell escolar.
- Precs i preguntes.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 19 DE OCTUBRE DE 2009

Estimados/as padres y madres de alumnos/as del centro:

Por la presente os convocamos a la Asamblea General Ordinaria de nuestra Ampa, el lunes 19 de octubre, en el comedor del centro, a las 17;00 en primera convocatoria, y 17;30 en segunda, con el siguiente orden del día:

- Memoria de actividades curso 2008-2009.
- Presupuesto anual curso 2008-2009.
- Proyecto curso 2009-2010.
- Aprobación cuota AMPA.
- Elecciones al consejo escolar.
- Ruegos y preguntas.