miércoles, 6 de febrero de 2008

Asamblea extraordinaria ampa 11 febrero

El próximo dia 11 de febrero , lunes, queda convocada asamblea extraordinaria con el unico punto del dia-Temas a tratar en el consejo escolar del dia 13 de febrero.