miércoles, 9 de enero de 2008

ESCOLA MUNICIPAL PER A PARES I MARES AL COL·LEGI VILAMAR

L'AUTOESTIMA EN ELS XIQUETS I LES XIQUETES
22 de gener de 15:00 a 16:30 hores.

LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS/AS
22 de enero de 15:00 a 16:30 horas.