jueves, 22 de noviembre de 2007

ESCOLA MUNICIPAL PER A PARES I MARES AL COL·LEGI VILAMAR

COMPETIDORS EXTERNS EN L'EDUCACIÓ DE FILLS I FILLES (televisió, videojocs,...)
28 de novembre de 15:00 a 16:30 hores

L'AUTOESTIMA EN ELS XIQUETS I LES XIQUETES
22 de gener de 15:00 a 16:30 hores